• Bakgrunnen for å etablere Polar-Medica AS har vært den fragmenterte innkjøpspraksis som fastlegene har hatt i alle år med dertil dårlige betingelser i et marked med relativt få leverandører, – dvs. stor leverandørmakt.
 • Polar-Medica AS er en forhandlingspartner for landets fastleger og andre med tilsvarende interesse.
 • Vi har etablert Legenes innkjøpssamarbeid.
 • En samling av flest mulig leger i et innkjøpssamarbeid gir stor kundemakt da ordrene blir større og derfor rabattene større.
 • Vi fremforhandler de beste innkjøpsavtaler på medisinske forbruksvarer/laboratorietester og instrumenter.
 • Vi kan både innkjøp og bransjen godt.
 • Vi har som mål å sikre konkurransedyktige priser og betingelser i markedet på alle produkter og tjenester som våre medlemmer trenger.
 • Det vesentligste av oppnådd prisreduksjon skal tilfalle leger som handler gjennom innkjøpssamarbeidet.
 • Våre avtaler dekker et bredt produktsortiment med høy kvalitet.
 • Vi har et bredt nettverk i bransjen og søker stadig etter nye leverandører og optimale løsninger, – herunder nye innovative premium produkter i markedet.
 • Samhandling gir stordriftsfordeler og en enklere hverdag for det enkelte kontor som frigjør interne ressurser fra kontoradministrativt arbeid med innkjøp.
 • Vi har for perioden 2016-2019 fremforhandlet en avtale med MASKE-gruppen som landsdekkende totalleverandør på helse.
 • Fra og med 2018 har vi gunstige avtaler på leie og vask av bekledning til helsepersonell, samt matter, mopper og kluter til kontoret.
 • Fra og med 2018 tilbyr vi gunstige IKT-løsninger til legekontor.
 • For å bli med i innkjøpssamarbeidet må fastlegene inngå en avtale med Polar-Medica AS som gir oss en forhandlingsfullmakt.
 • Medlemsavtalen gir legene tilgang til de fremforhandlede prisene.
 • Det koster ikke legekontoret noe å bli med.
 • Du har ingenting å tape, bare mye å vinne!

 

ansatte

 

 

Bilde fra avtalesigneringen med Maske AS 

Fra venstre daglig leder Jan Dybdahl og styreformann,

advokat Birgitte Thomassen Garvik i Polar-Medica AS

sammen med salgssjef Tina Moger-Olsen og

adm. dir. Per Gundersen i Maske.