Om oss

Bakgrunn for opprettelsen av Polar-Medica AS

Initiativet ble startet opp for to år siden. Undersøkelser ble foretatt for å finne ut om leger var interessert i å
være med i et samarbeid. Det har vært større redsel hos leverandørene for å få redusert sine gode mariner
enn å se mulighetene for de økte volumene som innkjøpssamarbeidet kan gi!

Nå får leger bedre betingelser på sine innkjøp!

Maske vant anbudskonkurransen om å bli hovedleverandør til det nystartede innkjøpskjeden Legers
innkjøpssamarbeid.

Samarbeidet med legene har vært utmerket Det er travle mennesker som først og fremst har fokus på sine
pasienter, men vi har nesten uten unntak blitt møtt med svært postive reaksjoner. Dette til tross for at vi har
måttet ringe til dem i en hektisk klinisk hverdag for å få mailadresser/kontaktdata, lodde stemningen og lytte
til legenes råd.

Sammen har vi klart å avdekke hvilke produkter innen medisinske forbruksvarer og ana-
Iysereagenser som det er mest aktuelt å få inn i varesortimentet til Legers innkjøpssamarbeid. Vi har valgt ut
noen pilotkontorer for å se på detaljene, og leger og ansatte her har vært helt enestående i å sette av tid til
produktevaluering, skaffe statistikk o.l.

Det som er viktig nå er at flest mulig leger slutter opp om samarbeidet, og ikke lar seg friste av «mottilbud»
fra leverandøren sin. Man måjo kunne stille seg spørsmål om hvorfor de ikke ha kommet med bedre tilbud
på et tidligere stadium -før vi tok dette initiativet. Det er nå engang slik at volum og kundetyngde teller, og
leverandørene reagerer ikke før de må. Det er for så vidt ikke unormalt, men understreker at det må skapes
en reell konkurransesituasjon før det skjer endringer, avslutter Jan Dybdahl.