Maske er Norges største leverandør av forbruksartikler til næringsliv og offentlig sektor. Ved hjelp av bransjens dyktigste fagfolk leverer vi smarte, effektive løsninger tilpasset alle typer bedrifter og etater.

Maske er en norsk bedrift, med norske eiere. Derfor ønsker vi å sette fokus på at vi er “Made in Norway”.  Vi er landets største norskeide grossist innen vårt felt, derfor er vi også en foretrukken samarbeidspartner for de mest anerkjente produsenter og leverandører i Norge. Vår styrke ligger i det tette og gode samarbeidet mellom disse og våre meget kompetente medarbeidere. Et omfattende produktsortiment som dekker de fleste behov er en forutsetning, men kunnskapen om produktene er avgjørende. Gjennom våre faglig sterke og dyktige medarbeidere fungerer vi som rådgivere for våre kunder. I motsetning til våre konkurrenter satser Maske på egne ansatte med fagkunnskap innen våre produktområder.

Vårt brede sortiment gjør at vi kan tilby produkter for de fleste bruksområder I din virksomhet.

Vi tilbyr forbruksartikler for legekontor, laboratorier, sykehjem, hjemmesykepleie, sykehus, tannleger og andre områder som har bruk for våre gode helseprodukter.

Vi leverer de fleste typer papirprodukter, inkontinensprodukter, bekledning, sprøyter, kanyler, sårbehandlingsutstyr, smittevern, komplette testutstyr og tekniske hjelpemidler. Innen pleie og omsorgsprodukter er sortimentet bredt og mulighetene mange. Vi har flere valgmuligheter fra ledende produsenter og vi kan tilby gode løsninger med gode produkter for helsesektoren.

Vi setter en fornuftig ressursbruk og et bedre miljø i høysetet. Et eksempel er Vernacare som er et økonomisk alternativ til bekkenspylere. Et engangssystem for en fremtid uten skyllearbeid. Regnestykket på 20 pasienter på 10 kjøringer i døgnet gir en besparelse på ca. kr 54.000,- årlig. I tillegg er det et miljøprodukt med lave driftsutgifter. Vernacare sørger for besparelser i form av tid, miljø og penger.

Det er også viktig å påpeke våre fagfolk på dette området. Hos oss vil du møte helseutdannet personell. Slik at du kan få den hjelpen du behøver. Fordi riktig utstyr er livsviktig!

Kompetente fagfolk er vår viktigste ressurs:

Ingen bruker med tid på fagkompetanse enn Maske. Dette er vårt viktigste konkurransefortrinn:

  • Kompetente fagfolk finner smartere løsninger mer effektivt
  • Økt effektivitet gir lavere totalkostnader

I Maske tar vi miljøet på alvor, og har utarbeidet en handlingsplan for “Miljø- og samfunnsansvar i Maske”. Denne danner grunnlaget for en ny og fremtidsrettet miljøstrategi hos oss. Både vårt hovedkontor og alle våre avdelinger er Miljøfyrtårn. Vi er medlem i IEH og i returordningen Grønt Punkt, og har returordninger også for emballasje og elektriske artikler. På vår hjemmeside: www.maske.no, vil du til enhver tid finne oppdaterte miljøinformasjoner og -merkinger.
Maske er i prosess for å ISO sertifiseres.

Når alt leveres fra samme leverandør oppnår bedriften klare fordeler. Man får en god oversikt over bedriftens totale bestillinger, sikre og innarbeidede leveringsrutiner og en bedre samlet totaløkonomi.

  • Vår visjon er å skape verdier – for kunder, leverandører, medarbeidere og eiere.
  • Derfor kan vi love at du vil bli tatt godt vare på hos Maske. Vi vil stå på for å løse dine små og store utfordringer.