Høvik Legesenter gjør sine innkjøp gjennom Legenes innkjøpssamarbeid

Vi som driver Høvik Legesenter ønsker å bruke minst mulig tid på innkjøp av utstyr og forbruksmateriell og mest mulig tid på pasientene.

Her på Høvik Legesenter oppdaget vi at det gikk med en god del tid til å velge produkter og leverandører. Å forholde seg bare til én leverandør som er kompetent og som har forhandlet priser for oss, opplever vi er tidsbesparende og økonomisk klokt for legesenteret. Vi kan stole på at kvaliteten er god og at prisene er ferdigforhandlet. Legenes innkjøpssamarbeid har allerede gjort jobben med å forhandle ned prisene. Med konsentrasjon om én leverandør til forbruksmateriell på laboratoriet, til renhold og til kontorrekvisita forenkles hverdagen og innkjøpsrutinene går raskere. Det er viktigst for oss!

Tone Mette Kristiansen
Daglig Leder

Dr. Anders L. Nyquist
Managing director

Høvik Legesenter DA
Sandviksveien 26, 1363 Høvik Tlf: 67838310

Ønsker du å forenkle innkjøpene og få lavere priser?

• Forhandlede priser med leverandørene på et stort volum. Det meste av prisreduksjonen tilfaller legene/legekontorene.
• Gratis å være medlem for din helsebedrift / legekontor o.l.
• Enkelt å bli medlem.
• Bare fordeler å være medlem.

Kontakt oss for mer informasjon. Ring, send e-post eller fyll ut skjemaet nederst på siden.