Nyhet! – Avtale er inngått med Kontorpartner/Konika Minolta

Nå kan legekontorene få svært gunstige betingelser ved leasing av multifunksjonskopimaskiner fra Konika Minolta sentralt.

Enda en landsdekkende leverandør med høy kompetanse og kvalitetsprodukter til legene. Kontorpartner Telemark AS er ansvarlig for koordinering av leveranser

Serviceavtale med lokale partnere følger opp alt som trengs av bistand – legene har nå god mulighet til å slippe tekniske utfordringer

– og få en mer effektiv kontordrift.