Ny samarbeidsavtale inngås med ytterligere en ny leverandør. Denne gang på Institusjonstøy.

Februar 2018

Leverandøren vil være Nor Tekstil Service AS, en landsdekkende vaskerikjede som også har avtale med

spesialist-helsetjenesten, kommuner, tannlege-kontorer m.fl.

Når kittelen er skitten blir den hentet og nye blir levert. Avtalen ivaretar de strenge krav til hygiene og smittevern som gjelder på legekontor.