Krav til renhold av arbeidstøy for helsesektoren

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidstøy er vasket i henhold til de krav som stilles i hver enkelt bransje. Det betyr i praksis at det ikke er tilstrekkelig å la de som arbeider innen helsesektoren selv vaske sitt tøy hjemme.

Undersøkelser fra andre europeiske land viser at
• 58 % ikke konsekvent vasker arbeidstøy adskilt fra personlig tøy.
• 48 % ikke oppbevarer skittent arbeidstøy adskilt fra personlig tøy.
• Mye arbeidstøy som krever 90°C vaskes på lavere temperaturer enn 90°C ved hjemmevask (i gjennomsnitt 48 °C.)
Det er all grunn til å tro at vi kan finne tilsvarende tall i Norge.

Vask av arbeidstøy i helsesektoren bør for sikkerhetens skyld gjøres i et industrivaskeri med høyteknologisk vaskeutstyr i et fullstendig kontrollert miljø med konstant overvåking av hele vaskesyklusen.

Det er utviklet kravspesifikasjon i en bransjestandard for leverandører av vaskeritjenester til helseinstitusjoner. Sørg for å velge en leverandør som leverer i henhold til den standarden.

Standarden finner du her. Klikk på lenken for å lese/laste ned en pdf-versjon av dokumentet

Til Legenes innkjøpssamarbeids tilbud om godkjent vask av arbeidstøy

 
 
 
6081132_4055365