Maske vant anbudet – avtale inngått november 2015

Maskegruppen er en landsdekkende totalleverandør som satser stort på helse!

Polar-Medica AS er fornøyd med å ha fått Maskeavtalen på plass som vil sikre legekontorene konkurransedyktige priser

på medisinsk forbruksmateriell, laboratorieutstyr, reagenser, apparater mv. samt kontorrekvisita og annet kontoret trenger.