November 2014 – Leger starter innkjøpssamarbeid!

Etter en periode med markedsundersøkelser blant 1000 leger er svaret tindrende klart. Leger vil ha innkjøpssamarbeid!

87 % av de spurte er positive til å være med i Legenes innkjøpssamarbeid og svært mange har signert på avtalen med Polar-Medica AS.

Dette gir et godt grunnlag for å starte opp det videre arbeid.