Leger starter innkjøpssamarbeid

Det ligger penger i å levere medisinsk forbruksmateriell som analyseinstrumenter, reagenser og medisinske forbruksvarer til helsevesenet. Det er ofte høye avanser på disse produktene.

Nå er tiden inne til å ta del i denne fortjenesten. Legenes innkjøpssamarbeid etableres.

Legenes innkjøpssamarbeid er rettet mot privatpraktiserende fastleger i Norge. Målet er å redusere innkjøpskostnadene på medisinske forbruksvarer som analyseinstrumenter og reagenser samt de vanligste forbruksvarer som munnbind, kanyler, bandasjemateriell o.l.  (I denne omgang er det ikke tatt med større instrumenter som spirometri, ultralyd, EKG etc. og teknisk utstyr.)

75 % av prisreduksjonen skal tilfalle leger som handler gjennom innkjøpssamarbeidet

Ved at legene opptrer i en samlet innkjøpsorganisasjon mot leverandørene, blir ordrene større og rabattene større. Så enkelt fungerer en kommersiell verden. Innkjøpssamarbeidsordningen har som mål at 75 % av prisreduksjonen skal tilfalle fastlegene som er med.

Gratis for leger å være med

Det vil ikke være forbundet med kostnader for ditt legekontor å være med i Innkjøpssamarbeidet.

 

Prisreduksjon

Det er beregnet at volumrabattene ved samlet innkjøp skal kunne resultere i effektiviseringsgevinster og betydelige prisreduksjoner.

 

1000 leger

Samarbeidet er under etablering og hittil viser en gjennomført spørreundersøkelse at 85 % av de 1000 legene som Polar Medica AS har vært i kontakt med er positive til ordningen.

Neste skritt?  

I løpet av høsten vil utvalgte leverandører bli kontaktet for å levere tilbud. På nyåret antas det at avtalene skal være på plass slik at ditt kontor kan gjøre bruk av nye avtaler til sterkt reduserte priser. 

Du har ingenting å tape …

Fyll ut skjemaet nedenfor for mer informasjon eller kontakt oss på telefon eller e-post. Du har ingenting å tape, bare mye å vinne.

PS: Er du blant de legene som allerede har sagt ja til Legers innkjøpssamarbeid?

Se bort fra denne meldingen. Du er allerede sikret de beste betingelsene på dine innkjøp.